Stancje Olsztyn

Reklama

Regulamin korzystania z serwisu stancja.olsztyn.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu stancja.olsztyn.pl
 2. Właścicielem portalu stancja.olsztyn.pl jest IQSolutions z siedzibą w Olsztynie, ul. Boenigka 1A/29
 3. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu.
  Użytkownik– osoba korzystająca z serwisu stancja.olsztyn.pl
  Ogłoszeniodawca – osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie stancja.olsztyn.pl
  Administrator – osoba zarządzająca serwisem stancja.olsztyn.pl

Postanowienia ogólne.

 1. Serwis stancja.olsztyn.pl jest platformą internetową łączącą ogłoszeniodawcę z użytkownikiem.
 2. Za treść ogłoszeń publikowanych w serwisie stancja.olsztyn.pl odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.
 3. Serwis stancja.olsztyn.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w serwisie przez ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.
 4. Serwis stancja.olsztyn.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji transakcji, na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie.
 5. Serwis stancja.olsztyn.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu.
 6. Serwis stancja.olsztyn.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników.
 7. Serwis stancja.olsztyn.pl nie bierze udziału w sporach między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 8. Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu przeprowadzenie transakcji. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to regulamin jest zabronione.
 9. Serwis stancja.olsztyn.pl nie gromadzi danych zamieszczanych przez ogłoszeniodawcę.
 10. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie stancja.olsztyn.pl jest zabronione. Serwis stancja.olsztyn.pl zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
 11. Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
 12. Serwis stancja.olsztyn.pl zastrzega prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia. Aktualny regulamin będzie publikowany na stronie WWW o adresie http://stancja.olsztyn.pl/regulamin.html

Zamieszczanie ogłoszeń.

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie stancja.olsztyn.pl jest bezpłatne.
 2. Ogłoszenie powinno być poprawne gramatycznie i ortograficznie.
 3. Ogłoszenie nie może zawierać treści reklamujących inny serwis internetowy. Zamieszczanie adresow serwisów internetowych jest zabronione.
 4. Ogłoszeniodawcą może być tylko osoba pełnoletnia lub osoba prawna posiadająca prawo do nieruchomości lub posiadająca upoważnienie do ich sprzedaży lub wynajmu.
 5. Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym oraz wyraża zgodę na prezentacje tych danych w serwisie stancja.olsztyn.pl.
 6. Ogłoszenie zostaje publikowane w serwisie stancja.olsztyn.pl natychmiastowo po jego dodaniu przez ogłoszeniodawcę.
 7. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 8. Administrator ma prawo do edycji ogłoszenia, jeśli to zawiera błędy.
 9. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuniecia ogłoszenia, jeśli będzie ono nieaktualne.
 10. Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu stancja.olsztyn.pl.

Ogłoszenia Premium.

 1. Każde dodane ogłoszenie może zostać wyróżnione.
 2. Wyróżnienie ogłoszenia jest usługa płatną.
 3. Warunki wyróżnienia dostępne są na stronie http://stancja.olsztyn.pl/ogloszenie/wyroznij.html