Stancje Olsztyn

Reklama

Polityka prywatności

Podmiot obsługujący portal

 1. Portal stancja.olsztyn.pl obsługuje firma IQSolutions wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 47879, REGON 280274022 NIP 7393541712.

Właściciel portalu

 1. Właścicielem portalu jest firma IQSolutions z siedzibą w Olsztynie przy ul. Boenigka 1A/29, 10-686 Olsztyn, Polska, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 47879.

Logi systemowe

 1. Portal stancja.olsztyn.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (np. data i czas połączenia, adres IP). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych.

Konto, ogłoszenia, dane osobowe

  1. Portal stancja.olsztyn.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody.
  2. Poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
   • na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu,
   • w celu ochrony praw przysługujących portalowi stancja.olsztyn.pl.
 1. Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy, którzy wypełnili formularz: rejestracyjny, kontaktowy wyrażają zgodę na przetwarzane danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. Jednocześnie mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy, którzy wypełnili formularz: rejestracyjny, kontaktowy wyrażają także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 2. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
 3. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu portalu jest równoznaczne z usunięciem użytkownika z portalu stancja.olsztyn.pl.
 4. Publikacja ogłoszenia w portalu stancja.olsztyn.pl wiąże się z koniecznością publikacji danych osobowych w ogłoszeniu umożliwiających kontakt ogłoszeniodawcy z potencjalnym klientem.

Pliki 'cookies'

 1. Serwis stancja.olsztyn.pl stosuje mechanizm 'cookies'. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Używamy cookies do zapamiętania informacji o użytkownikach. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu, za co IQSolutions nie odpowiada.
 2. Pliki cookie są wykorzystywane przez portal stancja.olsztyn.pl w celach:
  • statystycznych,
  • związanych z prawidłowym działaniem konta użytkownika,
  • związanych z prezentacja reklam w portalu stancja.olsztyn.pl.

Poczta elektroniczna

 1. Właściciel portalu stancja.olsztyn.pl, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.